Optimal Velocity モデルの振動解と移流不安定性

タイトル Optimal Velocity モデルの振動解と移流不安定性 論文PDF
著者:  御手洗菜美子, 中西秀
誌名 交通流シミュレーションシンポジウム論文集
6
発行年 1999
出版者 交通流数理研究会